Hot

Ordet för dagen är hot, ett ord som alltid har en otäck innebörd. Den svenska säkerhetspolisen höjde nyligen hotnivån, från 3 till 4. Vad innebär det i praktiken?

Den svenska säkerhetspolisen, SÄPO, har bl.a. till uppgift att bedöma hotbilden mot Sverige. Man arbetar med en skala, som går från 1 till 5 enligt följande:

  1. Inget hot
  2. Lågt hot
  3. Förhöjt hot
  4. Högt hot
  5. Mycket högt hot

18 november höjdes nivån från 3 till 4. Det är första gången någonsin som hotbilden bedöms vara på nivå 4. Senast nivån höjdes var 2010, då den höjdes från 2 till 3. Det var första gången någonsin. Senare samma år drabbades Sverige av det första självmordsattentatet, på en tvärgata till Drottninggatan i Stockholm under julhandeln. Den enda som dödades i den attacken var självmordsbombaren själv.

Även om en siffra inte kan säga allt om det svenska säkerhetsläget är det bara att hoppas att en ytterligare höjning inte är nära förestående. Mer om säkerhetspolisens höjning, och de bakomliggande skälen, finns att läsa här.