Därför är juridisk hjälp bra vid migrationsfrågor

Migrationsrätt omfattar en rad olika områden som arbets- och uppehållstillstånd. Om du ska ansöka om uppehållstillstånd eller liknande kan det vara bra att anlita juridisk hjälp. Det ökar chanserna att du beviljas det du ansöker om.

Migrationsrätt är kort sagt ett samlingsnamn på ett juridiskt område som handlar om utländska medborgare i Sverige. Migration är när människor flyttar runt i världens länder. En flytt kan vara både frivillig och ofrivillig. Asyl, uppehållstillstånd och medborgarskap är sådant som omfattas av migrationsrätt och det kan vara mycket att hålla reda på om du inte är insatt. Om du känner att du inte har koll på saker och behöver hjälp kan det vara en bra idé att anlita en advokat eller jurist som är expert inom migrationsrätt. Det kan vara bra att ta hjälp om du exempelvis har fått ett beslut som du inte är nöjd med.

Lagar kan vara komplicerade att förstå

Justice,And,Law,Concept.male,Judge,In,A,Courtroom,With,TheEftersom migrationsrätt innefattar olika saker gäller olika regler beroende på område. Men oavsett om det gäller arbetstillstånd, asyl, ansökan om medborgarskap eller uppehållstillstånd kan en utbildad och professionell advokat eller jurist alltid hjälpa dig att förklara och bena ut vad som gäller. Alla regler och lagar kan vara svåra att förstå. Lagen är komplicerad som den är och att då på med ett annat modersmål försöka förstå svenska lagar och regler är minst sagt komplicerat. Om du exempelvis har tvingats att fly från ditt hemland och vill ha asyl i Sverige kommer du öka dina chanser avsevärt om du anlitar juridisk hjälp.

Vad en juridiskt kunnig person kan hjälpa dig med:

  • Uppehållstillstånd
  • Arbetstillstånd
  • Visum
  • Medborgarskap
  • Anhöriginvandring
  • Överklaga beslut

Få hjälp med ansökan och överklagan

När du ansöker om uppehållstillstånd skickas ansökan till Migrationsverket som sedan utreder och tar ett beslut i frågan. Om du får avslag är det viktigt att du har ett ombud som har erfarenhet och vet vad som behöver göras. Oftast lägger Migrationsverket tyngd på vissa specifika frågor och ett ombud som kan sin sak vet vilka dessa är och kan därför förbereda dig på ett bra och effektivt sätt.

 
 

Mer om Utrikes