Inrikes

 • Så gör du för att börja frilansa

  Så gör du för att börja frilansa

  Frilansare är en person som utför uppdrag åt andra företag utan att ha en anställning. Ordet frilansare förknippas i Sverige med olika saker men kort sagt är innebörden att det är en arbetsform där en person jobbar med ett specifikt uppdrag under en kortare period utan att ha ett fast […]

   
 • Prepping är det nya inneordet

  Prepping är det nya inneordet

  Prepping är ett ord som har hörts mer och mer i Sverige på senare år men för många är det kanske lite oklart vad det faktiskt betyder. Prepping är taget från engelskans ord ”prepare” som betyder att förbereda sig på svenska. Med andra ord handlar prepping om att förbereda sig […]

   
 • Utöka ordförrådet genom att lyssna

  Utöka ordförrådet genom att lyssna

  Ju större ordförråd du har desto mer kan du vinna över en konversation. Ju färre ord du kan desto svårare blir det att argumentera för dig, vilket är särskilt viktigt att tänka på när du driver företag. Det finns dock många metoder du kan tillämpa för att få ett rikare […]

   
 • Kan du alla ord?

  Kan du alla ord?

  Att kunna något, alltså att ha kunskap – det är lika med makt. I alla fall om man får tro det gamla ordspråket ”kunskap är makt”. Sedan är även pengar makt, men det är en annan fråga. Vilket prov ger mest tillgång till makt – kanske högskoleprovet? I alla fall […]

   
 • Ordkunskap är makt

  Ordkunskap är makt

  Att ha ett brett ordförråd är viktigare än vad man kanske kan tro, inte minst när det kommer till att förstå villkor och förutsättningar för bland annat olika samhällsfunktioner och hjälpmedel. Men nivån på ordkunskap sjunker för varje år enligt nya rapporter. När högskoleprovet skrivs två gånger om året av […]

   
 • Det juridiska språket

  Det juridiska språket

  Något som är svårt med tanke på det komplicerade språkbruket, är inget mindre än juridik. Att språket i domar och domslut samt lagar, går att förstå för gemene man har nämligen en stor betydelse för allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Men om det nu är så svårt att förstå vad allt […]

   
 • Hot

  Hot

  Ordet för dagen är hot, ett ord som alltid har en otäck innebörd. Den svenska säkerhetspolisen höjde nyligen hotnivån, från 3 till 4. Vad innebär det i praktiken? Den svenska säkerhetspolisen, SÄPO, har bl.a. till uppgift att bedöma hotbilden mot Sverige. Man arbetar med en skala, som går från 1 […]