Utöka ordförrådet genom att lyssna

Ju större ordförråd du har desto mer kan du vinna över en konversation. Ju färre ord du kan desto svårare blir det att argumentera för dig, vilket är särskilt viktigt att tänka på när du driver företag. Det finns dock många metoder du kan tillämpa för att få ett rikare ordförråd och växa rent kommunikationsmässigt, och detta genom att lära dig lyssna – med första steget att anlita föreläsare.

Ju fler ord du kan desto mer bäddar det för framgång, bara av den enkla anledning att du kan vrida och vända på fraser och sälja in dig själv. Anlita föreläsare inom olika ämnen för att dels lära dig bli en bättre lyssnare och dels snappa upp ett och annat som kan vara bra för din verksamhet.

lärande av fler ordÖkat ordförråd ger även bättre tal

När ditt ordförråd växer, växer även ditt självförtroende – något som visar sig i mötet med kunder och kollegor. Något som även förbättras avsevärt är ditt tal som gör att du blir svår att knäcka i en diskussion. Det har nämligen visat sig att den som har ett bra och rikt munväder kan sälja in det mesta, även om mycket av det är blajblaj. En person som står tyst och inte kan försvara sin åsikt eller sina produkter kan därför sällan bli en vinare.

Öva retorikens konst med hjälp av föreläsningar

Föreläsningar inom olika ämnen och inte minst retorik, ledarskap och självförtroende lär dig inte bara fler intressanta ordval och meningsbyggnader utan förser dig även med stor kunskap inom ett brett område. Du blir allvetande som det kan kallas, och detta kan utöka dina chanser att nå ännu högre framgång. Anteckna mycket under föreläsningar – dessa anteckningar kan du sedan plocka fram när du vill erinra dig saker eftersom mycket glöms bort när man lyssnar på någon under en längre tid.