Daesh

ISIS, ISIL, IS… Okärt barn har många namn. Nu diskuterar man i många svenska medier om man bör kalla terrorrörelsen, som av många ses som västvärldens värsta fiende, för dess arabiska akronym. Är detta viktigt, och i så fall varför?

Den som följer rapporteringen om rörelsen som för närvarande kallas Islamiska staten i de flesta svenska medier även i utländska medier har vant sig vid att man använder olika förkortningar i olika länder. I USA kallas rörelsen ISIS, vilket står för Islamiska staten i Irak och Syrien, eller Islamiska staten i Irak och ash-Sham. Det var också denna förkortning som tidigare användes i svenska medier. Dessförinnan kallades gruppen med den svarta flaggan ISIL, där L:et står för Levanten.

I Frankrike, ett land som har många band till arabvärlden, har man länge använt beteckningen Daesh, en förkortning bildad av de arabiska bokstäverna dal, alif, ’ayn och shin. Betydelsen är al-Dawlah al-Islamīyah fī al-ʻIrāq wa-al-Shām, alltså Islamiska staten i Irak och ash-Sham. ash-Sham är det arabiska namnet på det historiska stor-Syrien, ytterligare ett tecken på att IS vill vrida tillbaka klockan så långt de kan.

IS, eller Daesh om man så vill, har bytt namn förut. Enligt Wikipedia hette den rörelse som grundades av jordaniern Abu Musab al-Zarqawi 1999 Jamāʻat al-Tawīd wa-al-Jihād, ”Organisationen för monoteism och jihad”. Fem år senare anslöt sig denna rörelse till al-Qaida. Den kallades då av många utomstående för ”al-Qaida i Irak”, men anhängarna använde namnet Tanẓīm Qāʻidat al-Jihād fī Bilād al-Rāfidayn”Organisationen jihads bas i Mesopotamien”. Det är värt att notera att al-Qaida inte hade någon närvaro i Irak under Saddam Husseins regim: det var först efter den amerikanska invasionen av landet som denna terrorrörelse etablerade sig där. Det är detta Barack Obama syftar på när han säger att hans företrädare George Bush d.y. bär skulden för att IS existerar, något som man kan läsa mer om i denna artikel.

Tillsammans med fem andra väpnade grupper bildade den s.k. al-Qaida i Irak i början av 2006 Shura-rådet av mujaheddin, som senare samma år gick samman med ytterligare militära rörelser och då fick namnet Islamiska staten i Irak (ISI).

IS eller Daesh?

Förkortningen Daesh har så vitt man vet inte använts av rörelsens anhängare, som tycker att den är nedvärderande. IS motståndare i arabvärlden har använt den en tid, och fler och fler tycker att den borde användas även i väst. Amerikanska militärer och andra som arbetar i nära samarbete med USA:s allierade i Mellanöstern har använt förkortningen Daesh sedan hösten 2014. 120 brittiska parlamentsledamöter undertecknade tidigare i år ett brev till BBC, där man bad public service-bolaget att använda samma förkortning.

IS/Daesh har som mål att återupprätta det muslimska kalifatet, och det är därför inte konstigt att man betraktar sig som en stat. Motståndarna ser dock annorlunda på saken, och därför höjs allt fler röster för att man även i Sverige ska gå över till beteckningen Daesh. Argumentet är att ordet ”stat” ger rörelsen en annan legitimitet och dragningskraft.

En som förespråkar beteckningen Daesh är Aftonbladets krönikör Ronnie Sandahl. Tidningens chefredaktör Jan Helin, och DN:s dito Peter Wolodarski, har båda sagt att det kan bli aktuellt med nya riktlinjer. Läs mer om argumenten för en förändrad namngivning här.