Kan du alla ord?

Att kunna något, alltså att ha kunskap – det är lika med makt. I alla fall om man får tro det gamla ordspråket ”kunskap är makt”. Sedan är även pengar makt, men det är en annan fråga. Vilket prov ger mest tillgång till makt – kanske högskoleprovet? I alla fall om man kan alla svåra ord. Nu vill man stoppa fusket.

provDet här med makt och kunskap blir än mer aktuellt när det kommer till högskoleprovet, den som får höga poäng får helt andra karriärsmöjligheteter i ett slag. Det gör att ordkunskap blir makt, som vi skrivit om tidigare. Men hur gör man för att få tag i de som fuskar på högskoleprovet?

I Dagens Nyheter skrivs det om hur många lyckas fuska på högskoleprovet, detta trots hårdare kontroller. Förra året avslöjades 50 personer som hade fuskat sig till höga resultat i detta väldigt viktiga prov och detta har medfört att reglerna har blivit både hårdare och fler. De som använder otillåtna hjälpmedel riskerar till och med fängelse nu.

Fuskare kom in på läkarlinjen

De stora antalet personer som avslöjades för fusk i fjol tycks till mertalet ha använt sig av olika slags teknisk utrustning för att fuska sig till höga resultat. Detta med hjälp av bland annat hörsnäckor uppkopplade till bluetooth som ledde till att de kunde kommunicera med andra under provets gång. Nu har alltså detta medfört att tuffare regler införs av Universitets- och högskolerådet, UHR. De som använder otillåtna hjälpmedel som detta kan riskera upp till två års avstängning från att få göra provet men även fängelse alltså.

En andra chans att ta sig in på universitet

Högskoleprovet har varit en andra chans att ta sig in på universitetet i nära 40 år och för att det ska få vara kvar måste man helt enkelt se till att stoppa fusket och stänga av fuskare.

  • Förra året fick 42 personer sitt högskoleprov underkänt på grund av misstanke om fusk
  • Nio personer fick sina prov återkallade i efterhand, sex av dessa hade kommit in på en utbildning med hjälp av provet de gjort
  • Fem av dessa hade tagit sig in på den eftertraktade läkarlinjen, en på ett basår på KTH
  • Samtliga dessa stängdes vidare av från sina utbildningar

Det man såg var att svarsmönstren inte stämde, det var helt enkelt större grupper som hade exakt samma fel – något som väckte misstankar givetvis. Det var osannolikt att alla skulle svara fel, och det på exakt samma sätt. Nu hoppas man att de nya reglerna ska minska fusket och göra så att förtroendet stärkt för själva högskoleprovet.