Kievriket

En språkfråga som kommit i skymundan den senaste tiden är vad man ska kalla landet mellan Litauen och Ukraina. Tar man politisk ställning om man säger Vitryssland, och i så fall på vilket sätt? För att bringa klarhet i frågan måste vi gå mer än 1000 år tillbaka i tiden.

Den första östslaviska stadsbildningen, som invånarna i Ryssland, Ukraina och Vitryssland/Belarus hävdar grundades av deras förfäder, var Kievriket. Detta historiska rike är inte särskilt känt bland dagens svenskar, trots att det grundades av varjager, alltså vikingar, som mycket väl kan ha kommit från dagens Sverige. Dessa hade ursprungligen sin bas i Novgorod, men när de expanderade söderut flyttade de sin huvudstad till Kiev, som idag är huvudstad i Ukraina.

Det rike som bildades av varjagerna kallas av slavisktalande Kievskaja Rus. Namnet Vitryssland är av betydligt senare datum, och uppkom under sovjettiden. Att säga Belarus är att betona banden till Kievriket, och därmed landets särart, hävdar förespråkarna.

Har du själv en stark åsikt i frågan? Finländska YLE har gjort en undersökning i frågan, som du hittar här.