Vejpa – ett av årets nyord

Vilket är den viktigaste drivkraften för förändringar i språket? Vissa skulle säga att det är den tekniska utvecklingen som ligger bakom. Ingen kan nog förneka att det är så, i alla fall ibland. Det gäller bl.a. ordet vejpa, ett av de senaste årens mest uppmärksammade nyord, som också har gjort avtryck i gatubilden.Ordlista

Ordet vejpa kommer från engelskans vape, ett verb bildat på en kortform av ordet vaporizer, alltså den anordning som de flesta idag kallar e-cigg. De flesta har också snappat upp att uttrycket har med rökning att göra, men exakt vilken typ av rökning det rör sig om, det vet inte alla. En av de tillfrågade, när P5 Stockholm skulle testa huvudstadens befolknings kunskaper om nyorden, svarade så här:

– Vejpa är när man sitter och röker på, inne i ett…nej det är såhära…

Kanske beror förvirringen på att vejpingen redan blivit så utbredd, och att många inte skiljer på rökning av elektroniska cigaretter och rökning av vanliga cigaretter. Vejpingen är helt enkelt här för att stanna. 

Andra nyord

Det var inte bara vejpa som hamnade på Språkrådets lista över årets nyord. Andra ord som finns på listan är bl.a. avinvestera, cosplay, douche, dumpstra, geoblockering, klickokrati och naturvin. Högt och lågt om vartannat, med andra ord. De svenska nyorden har även uppmärksammats i finlandssvenska medier. Det är nog mindre troligt att de kommer att få fäste öster om Östersjön, åtminstone inte de införlivas permanent i rikssvenskan.

För det är ju så med ord, att vissa kommer och försvinner igen, medan andra blir kvar i språket. Vilka nyord som gör entré beror också mycket på läget i Sverige och i omvärlden. Det kan handla om det stora antalet flyktingar i världen, en ny syn på kvinnors sexualitet, eller den tekniska utvecklingen. Dn listar ord som har gjort entré som nyord, och som sedan har införlivats i Svenska akademiens ordlista. Här hittar vi ord som:

  • Trafficking
  • Transperson
  • Stafettläkare
  • Snippa
  • Curlingförälder
  • Trängselskatt

Det är med andra ord uttryck som kännetecknar en ny företeelse, eller en företeelse som funnits länge men som plötsligt uppmärksammas, får en ny beteckning eller liknande, som blir kvar i språket. Inte sällan är det ord som används i den politiska debatten, eller som har att göra med den tekniska utvecklingen, som tar plats i ordlistan.

Kommer vejpa att finnas i framtida upplagor av SAOL? Det framstår som högst troligt, med tanke på hur vanligt det blivit att rökare går över till e-cigg.

Språkrådet har en grupp som väljer ut nyord. De arbetar så att de spanar och lyssnar för att hitta trender i samhället, och till det kopplade ord. Det förekommer också förslag som riktas direkt till gruppen. Det kan vara en person som tycker att ett ord som används i vederbörandes familj borde användas av fler, eller en intressegrupp som vill lansera ett ord som de tycker är mer korrekt än det som används.